ยินดีต้อนรับสู่ จูปิเตอร์ เครื่องตรวจข้อสอบราคาประหยัด โปรแกรมสอบออนไลน์ ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยเลือกใช้

ปัจจุบันเครื่องตรวจข้อสอบ Jupiter เป็นเครื่องตรวจข้อสอบที่สนามสอบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวางใจเลือกใช้*(คลิก)

บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องตรวจข้อสอบราคาประหยัด,โปรแกรมสอบออนไลน์ , เครื่องตรวจแบบสอบถาม, โปรแกรมตรวจข้อสอบ, ระบบสอบ online HR recruitment ให้หน่วยงานทั้งขนาดใหญ่และเล็กทั่วประเทศไทย โทร 0859010291

เครื่องตรวจข้อสอบ ทดลองฟรี

ฉลอง โปรแกรมตรวจข้อสอบ Version 6 ซึ่งได้พัฒนาแก้ไขมาจนสมบูรณ์ เราให้ลูกค้าทุกท่านทดลองได้ฟรี 30 วัน สามารถติดต่อได้ทาง

Tel / Fax : 02-8731359
Line ID: jupiter0859010291

Mobile : 085-9010291
E-mail : ภัทรภร ทองมี patty.jupiter@gmail.com หรือ patty@jupiter.co.th

และขอขอบคุณลูกค้าที่อยู่ด้วยกันมายาวนานที่สุดของเรา เป็นรายแรกที่ใช้โปรแกรมนี้และยังใช้อยู่ตลอด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เปิดโอกาสให้โปรแกรมตรวจข้อสอบ Jupiter พัฒนามาจนถึงวันนี้

เครื่องตรวจข้อสอบ Jupiter

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจจากเมนู