ฉลองการขึ้นเป็นเครื่องตรวจข้อสอบอันดับ 1 ของประเทศไทย*

บริษัท Jupiter มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราขึ้นเป็นเครื่องตรวจข้อสอบอันดับ 1 ของประเทศเมื่อวัดจากขนาดของลูกค้าที่ใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบของเรา  เนื่องจากสนามสอบที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงซึ่งมีภาระงานต้องตรวจข้อสอบธรรมะถึงครั้งละ สามล้านฉบับ เลือก  Upgrade ระบบมาใช้ Solution เครื่องตรวจข้อสอบ Jupiter  เนื่องจากมีความไว้ใจในผลงานของ Jupiter และ Solution […]

ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทางบริษัทขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เลือกใช้เครื่องตรวจข้อสอบของ Jupiter สำหรับการตรวจข้อสอบทั้งมหาวิทยาลัย เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงของเรา

เครื่องตรวจข้อสอบที่ได้รับความไว้วางใจในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2559

การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ที่เป็นข่าวเนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก ได้รับความไว้ใจใช้ เครื่องตรวจข้อสอบจาก Jupiter ตรวจในสนามสอบฉะเทริงเทรา เพราะสามารถตรวจได้แม่นยำและเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้อง สามารถแสดงให้เห็นอย่างง่ายดาย