เครื่องตรวจข้อสอบที่ได้รับความไว้วางใจในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2559

การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ที่เป็นข่าวเนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก ได้รับความไว้ใจใช้ เครื่องตรวจข้อสอบจาก Jupiter ตรวจในสนามสอบฉะเทริงเทรา เพราะสามารถตรวจได้แม่นยำและเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้อง สามารถแสดงให้เห็นอย่างง่ายดาย