ฉลองการขึ้นเป็นเครื่องตรวจข้อสอบอันดับ 1 ของประเทศไทย*

บริษัท Jupiter มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราขึ้นเป็นเครื่องตรวจข้อสอบอันดับ 1 ของประเทศเมื่อวัดจากขนาดของลูกค้าที่ใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบของเรา  เนื่องจากสนามสอบที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงซึ่งมีภาระงานต้องตรวจข้อสอบธรรมะถึงครั้งละ สามล้านฉบับ เลือก  Upgrade ระบบมาใช้ Solution เครื่องตรวจข้อสอบ Jupiter  เนื่องจากมีความไว้ใจในผลงานของ Jupiter และ Solution […]