บริษัท Jupiter มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราขึ้นเป็นเครื่องตรวจข้อสอบอันดับ 1 ของประเทศเมื่อวัดจากขนาดของลูกค้าที่ใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบของเรา 

เนื่องจากสนามสอบที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงซึ่งมีภาระงานต้องตรวจข้อสอบธรรมะถึงครั้งละ สามล้านฉบับ เลือก  Upgrade ระบบมาใช้ Solution เครื่องตรวจข้อสอบ Jupiter  เนื่องจากมีความไว้ใจในผลงานของ Jupiter และ Solution ของเราทำให้ตรวจข้อสอบ,วัดผล,จัดอันดับ ได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานได้ลัดสั้น กำจัดขั้นตอน Manual ที่ไม่จำเป็นทิ้งไป เหลือไว้แต่ความสะดวกและความเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *