การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 ที่เป็นข่าวเนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก ได้รับความไว้ใจใช้ เครื่องตรวจข้อสอบจาก Jupiter ตรวจในสนามสอบฉะเทริงเทรา เพราะสามารถตรวจได้แม่นยำและเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้อง สามารถแสดงให้เห็นอย่างง่ายดาย

เครื่องตรวจข้อสอบ
เครื่องตรวจข้อสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *