พบกับโปรแกรมคลังข้อสอบ+โปรแกรมสอบออนไลน์+โปรแกรมวัดผล 3 in 1 จาก Jupiter ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจข้อสอบ
คุณสมบัติ

 • รองรับ iPhone iPad Android PC Mac ผ่าน Internet หรือ LAN
 • สามารถใส่ข้อสอบในคลังโดยยังคงลักษณะ Font ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนาตัวเอียงได้
 • สามารถ Export เป็น Word สวยงามเพื่อนำมาแก้ไขหรือ Print ใช้สอบทันที โดยลักษณะ  ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนาตัวเอียงยังอยู่
 • -รองรับการสอบออนไลน์ได้ มากกว่าร้อยเครื่อง พร้อมๆกัน
 • -เป็น Web Application ติดตั้งที่เครื่องแม่เพียง 1 เครื่องครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาลงโปรแกรมทุกเครื่อง
 • -รองรับข้อสอบทั้งภาพ เสียง VDO
 • -ตัว Choices สามารถใส่ภาพได้
 • – Choices (ตัวเลือก) สามารถมีสูงสุดถึง 5,000 ตัวเลือกในข้อสอบ 1 ข้อ
 • -รองรับข้อสอบ พิมพ์ตอบ
 • -รองรับข้อสอบ เรียงลำดับ
 • -รองรับข้อสอบ จับคู่
 • -รองรับข้อสอบ 1 ตัวเลือก
 • -รองรับข้อสอบ หลาย ตัวเลือก
 • -หน้าจอผู้สอบใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล,ประถม,มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย
 • -เก็บข้อสอบและผลสอบใน Server ของทางโรงเรียน เรียกดูได้ทุกเมื่อ
 • -ผลสอบเป็น PDF และ Excel
 • -สุ่มข้อสอบมาให้นักเรียนทำจากแต่ละบทเรียนได้
 • -แยกเก็บข้อสอบเป็นบทเรียนและรายวิชา
 • -ตั้งเวลาสิ้นสุดการสอบได้
 • -สอบพร้อมกันได้หลายวิชา โดย อาจให้นักเรียน คนละชั้นนั่งสลับกัน แต่ละคนทำข้อสอบเฉพาะของตัวเองได้
 • -ข้อสอบสามาถสุ่มลำดับโดยอัตโนมัติได้ สุ่มลำดับ Choices ได้
 • – Database เป็น MySQL ทางโรงเรียนสามารถเข้าไปจัดการได้เอง
 • -คุณสมบัติสามารถปรับเพิ่มเติมให้เข้ากับที่หน่วยงานต้องการได้

รูปแบบการนำไปใช้งาน

 • -ใช้ผ่าน iPhone iPad Android PC Mac ผ่าน Internet หรือ LAN เพื่อทำเป็นแบบฝึกหัด
 • -ใช้ในห้อง Computer เพื่อสอบจริงเก็บคะแนน โดยให้แต่ละเครื่องใช้ Web browser เช่น Firefox หรือ Chrome , พิมพ์ ip address ของ เครื่องแม่เข้าไปที่ Address bar และกด Enter จะสามารถเข้าสอบได้ทันที
 • -เมื่อหมดเวลาระบบจะส่งผลสอบและปิดการสอบโดยอัตโนมัติ
 • -อาจารย์สามารถดูคะแนนของนักเรียนทั้งหมดเป็น Excel หรือดูเจาะลึกรายบุคคลได้ทันทีหลังสอบ
 • -ใช้เป็นโปรแกรมสอบใบอนุญาติและออกใบประกาศหลังสอบผ่านเหมือนสอบใบขับขี่

เชิญคลิกดูตัวอย่างโปรแกรมจากรูปด้านล่างนี้