เป็น Web App เก็บข้อมูลที่เครื่องลูกค้า Copy คำถามจาก Word เข้าไปได้สะดวก

โดยลงโปรแกรมที่ 1 เครื่องและเข้าจากเครื่องใดก็ได้ในวง LAN และ จาก Internet โดยเข้าจาก Web browser เช่น Firefox Chrome

สามารถใส่ข้อสอบโดยยังคงลักษณะ Font ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนาตัวเอียงได้

 

เลือกข้อสอบได้ทั้ง Random และเลือกเอง

 

สามารถ Export เป็น Word สวยงามเพื่อนำมาแก้ไขหรือ Print ใช้สอบทันที โดยลักษณะ  ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนาตัวเอียงยังอยู่

 

สามารถนำไปสอบแบบ Online ได้ทันที สำหรับโปรแกรมรองรับการสอบ Online เพิ่มเติมนี้สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม:> โปรแกรมคลังข้อสอบ+โปรแกรมสอบออนไลน์+โปรแกรมวัดผล 3 in 1