ปัจจุบันการย้ายงานของคนรุ่นใหม่ถือเป็นเรื่องปกติและทำกันบ่อย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พนักงานในฐานะบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพจะหาสิ่งที่ดีกว่าสำหรับตนเองและโอกาสก็เปิดอยู่เสมอ

 

สำหรับธุรกิจในระดับโลก ก็มีการปรับตัวและลงรายละเอียดกับเรื่องนี้มากขึ้น งานของ HR ก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการ Recruit และเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจ Candidates ที่เป็นคนรุ่นใหม่ในเวลาอันสั้น บริษัทชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมากในประเทศไทยอย่าง Hafele จาก Germany เลือกใช้โซลูชัน Jupiter FastRecruiter™ ที่มีความสามารถในการบริหารข้อมูลผู้สมัครงานและ ทำความเข้าใจทักษะต่างๆ ในเชิงลึกของผู้สมัครเช่น ภาษา, Logic และ Personality โดยผู้สมัครทั้งจะต้องมา Enroll เข้าระบบ Jupiter FastRecruiter™ ที่แผนก HR ก่อน เพื่อให้ระบบจัดทำสรุปข้อมูลในทุกมิติที่ HR manager ต้องการในกระดาษเพียงแผ่นเดียวเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์ต่อไป โดยระบบ Jupiter FastRecruiter™ ไม่ได้มีเพียงประโยชน์ต่อ HR เท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับ Candidates ที่จะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ และข้อมูลก็จะอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อไป

FastRecruiter™ – Recruit the next-generation performers

 

คุณสมบัติของโปรแกรมระบบงาน HR  Jupiter FastRecruiter™

  1. ใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเช่น ภาษา, เชาว์, Personality, ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ โดยการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
  2. เป็น Web Application ลงโปรแกรมที่ PC หรือ Serverเครื่องเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานจากเครื่องอื่นได้หลายๆเครื่อง ด้วย Web browser เช่น Firefox, Safari, Chrome และ iPad
  3. มีข้อสอบต่างๆในระบบแล้ว และลูกค้าสามารถเพิ่มข้อสอบได้เอง
  4. สามารถจำกัดเวลาทำของแต่ละข้อหรือข้อสอบทั้งฉบับได้
  5. HR manager สามารถ Print ผลการทดสอบของผู้สมัครได้ทันทีหลังสอบเสร็จ เพื่อนำไปประกอบการสัมภาษณ์
  6. ข้อมูลของผู้สมัครจะคงอยู่ในระบบ สามารถค้นหาได้ง่าย
  7. สามารถให้บริษัท Jupiter พัฒนาระบบเพิ่มเติ่มตามที่ลูกค้าต้องการได้
  8. สามารถ Grouping ข้อสอบเป็นชุดๆ ตามตำแหน่งงานได้ เช่น สมัครตำแหน่ง Product Manager ต้องทำการทดสอบข้อสอบ 3 ชุดเป็นต้น