ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมตรวจข้อสอบ/เครื่องตรวจข้อสอบ ดูจากแผนภูมิด้านล่างนี้

เครื่องตรวจข้อสอบ

คุณสมบัติโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตโนมัติ/เครื่องตรวจข้อสอบราคาประหยัด (CheXmaster)

–    สามารถใช้กระดาษ A4,B5, A5 ธรรมดาเป็นกระดาษคำตอบได้และผู้ใช้สามารถพิมพ์เพิ่มเอง/ถ่ายเอกสารได้ไม่จำกัดที่มาของกระดาษ
– ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้กากบาทกระดาษคำตอบใช้ดินสอธรรมดา, ดินสอ 2B, ปากกาสีใดก็ได้กากบาท
– กระดาษคำตอบรองรับสูงสูด 300 ข้อ/1 หน้า
– สามารถเชื่อมกับ Scanner พร้อมกันหลายเครื่องได้
– สามารถรองรับ การทำเฉลยทั้งแบบกากบาทหรือฝนในกระดาษคำตอบและการพิมพ์ใน Excel
– ความเร็วในการตรวจ 90-100 แผ่นต่อนาที
– สามารถทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมกับ scanner ได้โดย Scan File ไว้ก่อนแล้วนำเข้าโปรแกรมได้
– สามารถออกแบบหัวกระดาษเองได้ตามความต้องการ
– ตรวจข้อสอบก่อนเฉลย, ใส่เฉลยทีหลังหรือทำเฉลยใหม่ได้ตลอดเวลาผลการตรวจจะ update ตามเฉลยครั้งล่าสุด
– ฐานข้อมูลและรายงานที่ติดต่อกับผู้ใช้อยู่ในรูปแบบ file excel
– มีระบบควบคุมความปลอดภัยโดยใช้ User ID และ Password สำหรับการเข้าใช้งานระบบ
– โปรแกรมตรวจข้อสอบ/เครื่องตรวจข้อสอบรองรับความคลาดเคลื่อนของกระดาษคำตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่พิมพ์ หรือถ่ายเอกสารแล้วเอียง สแกนแล้วเอียงหรือยืดหด
– สามารถนำเข้ารายชื่อ รหัสของผู้เข้าสอบ จาก file excel เพื่อเชื่อมโยงกับกระดาษคำตอบได้
– สามารถตรวจสอบรหัสซ้ำได้ในกรณีที่ผู้เข้าสอบกากบาทรหัสผิดหรือซ้ำกัน
– สามารถวิเคราะห์ผลสอบได้ (p,r,KR-20,KR-21,min,max,average)
– สามารถค้นหาและเรียกดูกระดาษคำตอบย้อนหลังได้
– ต้องการลบสามารถใช้ยางลบ หรือน้ำยาลบคำผิดได้