ความต้องการที่เปลี่ยนไป
ปัจจุบันผู้ใช้งาน software มีความคาดหวังและความต้องการความสามารถจาก software ที่เปลี่ยนไปมาก ผู้ใช้งานไม่ต้องการพบกับขั้นตอนที่มากมายในโปรแกรมใช้งาน ไม่ต้องการที่จะพบกับการตั้งค่าที่ยุ่งยากใดๆ ผู้ใช้คาดหวังให้โปรแกรมสมัยใหม่(Modern Software) มีความฉลาดเพียงพอ โปรแกรมสมัยใหม่ต้องสามารถนำพาให้ผู้ใช้งานลัดขั้นตอนที่เคยมีอยู่อย่างมากมายในอดีต ให้ทำงานให้เสร็จสิ้นได้ภายในใม่เกิน 1 ถึง 2 ขั้นตอน เพราะผู้ใช้งานไม่ต้องการโปรแกรมที่ต้องเสียเวลามากในการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้เป็นที่มาของหลักการพัฒนา Software ของ Jupiter ซึ่ง Software ของเราต้องผ่านหลักเกณฑ์การพัฒนาที่เข้มงวดเพื่อให้ Software ของเราใช้งานง่าย, ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและต้องมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

บริษัท จูปิเตอร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

Tel / Fax : 02-8731359
Mobile : 085-9010291
E-mail : ภัทรภร ทองมี patty.jupiter@gmail.com หรือ patty@jupiter.co.th
เครื่องตรวจข้อสอบ ทดลองฟรี

ฉลอง โปรแกรมตรวจข้อสอบ Version 6 ซึ่งได้พัฒนาแก้ไขมาจนสมบูรณ์ เราให้ลูกค้าทุกท่านทดลองได้ฟรี 30 วัน สามารถติดต่อได้ทาง

Tel / Fax : 02-8731359
Mobile : 085-9010291
E-mail : ภัทรภร ทองมี patty@jupiter.co.th

และขอขอบคุณลูกค้าที่อยู่ด้วยกันมายาวนานที่สุดของเรา เป็นรายแรกที่ใช้โปรแกรมนี้และยังใช้อยู่ตลอด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เปิดโอกาสให้โปรแกรมตรวจข้อสอบ Jupiter พัฒนามาจนถึงวันนี้