เครื่องตรวจข้อสอบและโปรแกรมตรวจข้อสอบ โปรแกรมตรวจแบบสอบถาม จากจูปิเตอร์ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันชั้นนำของประเทศไทยดังนี้

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กองทัพเรือ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • Dek-D.com จัดสอบ GAT PAT MEDICAL สำหรับ Pre entrance มีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า 10,000 คน
 • OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ จัดสอบ GAT PAT MEDICAL สำหรับ Pre entrance มีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า 2,000 คน
 • CP all วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 • โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
 • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ฝ่ายหญิง
 • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 • โรงเรียนดอนบอสโก